fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVOD

Tyto obchodní podmínky upravují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jejímž předmětem je koupě produktů v elektronické podobě (dále jen „produkty“), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek ucimejazyky.online.

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Mgr. Klára Pirklová, PhD.

IČO: 72783745

DIČ: CZ8262133495

Adresa: Záryby 233, 277 13

Email: info@klarapirklova.cz

Autorská práva
Všechny produkty jsou chráněny autorským právem.

Elektronický obsah je zakázáno kopírovat, šířit, prodávat či jakkoli poskytovat třetím osobám bez souhlasu autora.

Objednávka
Kupující objednává produkty vyplněním elektronického formuláře či přímou objednávkou na e-mailu info@klarapirklova.cz. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad
Sjednanou kupní cenou produktu či služby (dále též jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Prodávající není plátce DPH, cena uvedená na webových stránkách a ve shrnutí objednávky je tak konečná.

Při nákupu elektronických produktů se neúčtují žádné náklady na dopravu.

Prodávající vystaví kupujícímu doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Faktura přijde kupujícímu e-mailem.

Způsob platby
Platit je možné bankovním převodem na korunový účet prodávajícího či prostřednictvím online platební brány.

Produkty – způsob dodání, dodací lhůta
Při koupi elektronických produktů či online kurzů vám bude po zaplacení poslán e-mail s odkazem, na kterém je možné otevřít a stáhnout produkty, nebo přihlašovací údaje do členské sekce platformy.

Zakoupené elektronické produkty vám budou dodány nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Nejčastěji elektronické produkty odesíláme do několika hodin od přijetí platby. Pokud vám nepřijde do 3 dnů e-mail s odkazem ke stažení produktů, zkontrolujte prosím spam nebo hromadnou poštu.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména přehrát video a otevřít a vytisknout dokumenty ve formátu PDF.

Produkty – odstoupení od smlouvy

Veškerý prodej elektronických produktů je považován za konečný, ale chápeme, že mohou nastat situace s okolnostmi hodnými zřetele. Pokud požadujete refundaci za tyto produkty, pak v závislosti na typu nákupu nebo obsahu zvažujeme při určování nároku na refundaci řadu faktorů, jako je čas od data nákupu, čas od vydání a využití produktu.

Produkty – odpovědnost
Prodávající neodpovídá za nedostupnost elektronického produktu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se také stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Partnerský program (affiliate program)
Tento web umožňuje partnerský neboli affiliate program, kdy lze z každého prodaného produktu získat provizi.  Affiliate program využívá aplikaci Affiliate WP. Partner, který se rozhodne vstoupit do affiliate programu získá v jejím rozhraní svůj jedinečný odkaz, který využívá při propagaci produktů či webu samotného. Provize se pohybuje v rozsahu 30%-50% dle dalších okolností, které budou ošetřené smlouvou mezi prodávajícím a partnerem. 

Závěr
Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Tyto obchodní podmínky může prodávající jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy dostupná na webových stránkách ucimejazyky.online/obchodni-podminky.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 16.3.2021.

Přihlásit se | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů | Kontakt

Copyright: Klára Pirklová, 2021